https://embed.imajize.com/2804237
https://embed.imajize.com/2960998
https://embed.imajize.com/8792055
https://embed.imajize.com/9469285

Baldwin 12-String (1966)

SKU: 26U-205714

$1,800
https://embed.imajize.com/1912597

Gibson Explorer (1963)

SKU: 30U-20262

$218,000
https://embed.imajize.com/2996490

GMP DC Special (c.2003)

SKU: 30U-205475

$1,500
https://embed.imajize.com/2338853

Gretsch 7670 Chet Atkins (1972)

SKU: 40U-205759

$2,850
https://embed.imajize.com/4928054
On sale

Fender The Strat (c.1980)

SKU: 30U-203738

$1,550 $1,750
https://embed.imajize.com/1213880

Fender Stratocaster Elite (1984)

SKU: 30U-206632

$1,800
https://embed.imajize.com/1532098

Gretsch G6128TGC Duo Jet (2016)

SKU: 30U-206580

$1,885
https://embed.imajize.com/6514652

Yamaha Pacifica 921 (c. 1990)

SKU: 30U-206839

$785
https://embed.imajize.com/3418359

Rickenbacker 365 (1968)

SKU: 40U-205275

$3,850
https://embed.imajize.com/8696541