Dean Edge One (2008)
AS-IS

Dean Edge One (2008)

SKU: 55U-200561

$145
https://embed.imajize.com/6913023
https://embed.imajize.com/6046656
Kay S9 Swingmaster 3/4 Bass (1948)

Kay S9 Swingmaster 3/4 Bass (1948)

SKU: 110U-197797

$2,750
https://embed.imajize.com/1117309
https://embed.imajize.com/7695131
https://embed.imajize.com/4007689
Fender American Elite Precision Bass with Case
https://embed.imajize.com/1616647
https://embed.imajize.com/9462868

Low End Lej Classic (Recent)

SKU: 55U-5199

$2,200
https://embed.imajize.com/9606511

Cordoba Mini II Bass EB-E

SKU: CMBASSEBE

$299
https://embed.imajize.com/3028943

Cordoba Mini II Bass MH-E

SKU: CMBASSMHE

$199
https://embed.imajize.com/9365982
https://embed.imajize.com/4037238
https://embed.imajize.com/5520936
https://embed.imajize.com/1353690

Music Man Stingray (1978)

SKU: 55U-200779

$2,100
https://embed.imajize.com/6536489
https://embed.imajize.com/4429039
https://embed.imajize.com/7222527
https://embed.imajize.com/3739863
On sale

Sadowsky NYC J-Bass V (2003)

SKU: 55U-198379

$3,500 $3,700

Recently viewed